SILLERSLEV VANDVÆRK, Havnevej 3, 7990 Ø. Assels

Takstblad 2. halvår 2023

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

Vandafgift pr. m3.

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

Drikkevandsbidrag

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Excl. moms

700

2,75

6,37

0,00

Incl. moms

875,00

3,44

7,96

0,00

 Tilslutningsafgift inkl. vandmåler bliver beregnet ved en evt. tilslutning. Inden en ny tilslutning skal afgiften godkendes af Morsø Kommune.

 Udgifter i forbindelse med etablering af vandledning betales af den tilsluttende. 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, grønafgift) og drikkevandsbidrag til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Procedure ved manglende betaling.

Manglende betaling ved forfald medfører fremsendelse af 1. rykker med 10 dages betalingsfrist.

Dernæst udsendes anbefalet og alm. brev med frist på yderligere 10 dage.

Derefter vil der uden yderligere varsel blive lukket for vandet.

Gebyrer

Rykkegebyr 1. gang

Lukkevarsel

Lukkeomkostninger

Genåbningsomkostninger

kr.

Kr.

kr.

Kr.

Excl. moms

100

200

500

500

Incl. moms

Momsfrit

Momsfrit

625

625

 Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Morsø kommunalbestyrelse

Del siden